ارگونومی کار با کامپیوتر و ارگونومی اداری می توانند در پیشگیری از کمردرد موثر باشند

ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت سوم)

ارگونومی

به اشتراک گذاری این مطلب

ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت سوم)

در این مقاله قصد داریم به بررسی ریسک فاکتورهای اسکلتی عضلانی از منظر ارگونومی کار با کامپیوتر بپردازیم

دریک پژوهشی که  با هدف تعیین شیوع آسیب های اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری صورت گرفت، جهت بررسی بهتر ریسک فاکتورهای ارگونومی، شاخص های ارزیابی ارگونومی به سه دسته شرایط محیطی(EWC)، ایستگاه کار(WS) و پوسچر کار(WP) تقسیم شد. این سه دسته اهمیت ویژه ای در ارزیابی ارگونومیک محیط کار دارند. در نهایت با توجه به سه پارامتر گفته شده در بالا شاخص کل ارگونومیک(TE) محاسبه گردید.

ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی کار با کامپیوتر

  همانگونه که ملاحظه می شود بیشترین شیوع آسیب های اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری از منظر ارگونومی کار با کامپیوتر به ترتیب کمر، گردن و شانه وجود دارد. همچنین همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود از بین سه شاخص ارزیابی به ترتیب پوسچر کاری، ایستگاه کاری و شرایط محیطی بیشترین درصد و همیت را دارند. یعنی برای پیشگیری از آسیب های اسکلتی عضلانی در بین کارکنان اداری از منظر ارگونومی کار با کامپیوتر ابتدا باید پوچرهای کاری را اصلاح نمود، سپس ایستگاه کاری را بهبود بخشید و در نهایت به شرایط محیطی از قبیل روشنایی، شرایط جوی و … پرداخت. بنابراین عمده مشکلات ارگونومیک در کارکنان مورد مطالعه از پوسچر کار نامناسب یا همان وضعیت های بدنی نامناسب و  وضعیت نامطلوب ایستگاه کار نشات می کیرد.

ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی کار با کامپیوتر

 بررسی مقالات

همانطور که در این مقاله اشاره شد بیشترین شیوع اختلال در نواحی کمر، گردن، شانه و پشت گزارش شده است. همچنین در این مطالعه یافت شد که در شیوع اختلالات اندام های فوقانی جنسیت موثر است، یعنی شیوع علائم در زنان بیشتر از مردان است. در اکثر مطالعات نیز نشان داده شده که ریسک بروز آسیب های اسکلتی عضلانی در زنان بیشتر از مردان است. علت این امر می تواند  خانه داری، نگهداری از فرزندان،  شرایط روحی و روانی و ابعاد آنتروپومتریک متفاوت زنان باشد.  از نتایج جالب دیگر این مطالعه باتوجه به بالا بودن اضافه وزن،  وجود رابطه بین بالا بودن BMI و آسیب های اسکلتی عضلانی بوِیژه در ناحیه کمر می باشد. بنابراین کنترل اضافه وزن می تواند در کاهش آسیب های اسکلتی عضلانی موثر باشد.

علل آسیب های اسکلتی عضلانی در ادارات

ازآنجایی که آسیب ها در نواحی گردن، کمر و شانه ها شیوع بالایی داشته است لازم است علل پوسچر بد در نواحی مذکور برطرف شود. علل آسیبب ها در نواحی زیر براساس نتایج به دست آمده از منظر ارگونومی کار با کامپیوتر به شرح زیر می باشد:

  • میزهای کار ارتفاع مناسبی نداشته و ارتفاع آنها قابل تنظیم نمی باشد
  • عدم وجود فضای کافی برای پاها در زیر میز
  • نامناسب بودن محل قرارگیری تلفن و دیگر لوازم اداری بر روی میز
  • عدم تنظیم پذیری شیب سطح نشستنگاه و پشتی صندلی
  • زیاد بودن عمق صندلی
  • نامناسب بودن ارتفاع مانیتور
  • قرار نداشتن مانیتور در روبروی فرد
  • عدم وجود گیره اوراق در ایستگاه های کار
  • نامناسب بودن موقعیت کامپیوتر نسبت به پنجره ها
ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی کار با کامپیوتر

لذا برای اصلاح ایستگاه کاری این افراد می بایست برای برطرف کردن این مشکلات چاره ای اندیشید.

شرکت خدمات تخصصی ارگونومی فیت ارگو با داشتن کادری مجرب و متخصص در زمینه ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر این توانایی را دارد که با ارائه مشاوره ارگونومی و محصولات ارگونومی بتواند ایستگاه های کاری کار با کامپیوتر را اصلاح نماید به نحوی که آسیب های اسکلتی عضلانی در محیط های کاری کاهش یافته و بهره وری افزایش یابد

 

 

تماس مستقیم با ارگونومیست مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ۰۹۳۹۲۸۷۱۱۸۳

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا