محصولات ارگونومی ، هدف از تولید این نوع محصولات ارگونومی چیست

محصولات ارگونومی چیست و هدف از تولید این نوع محصولات چیست

محصولات ارگونومی

به اشتراک گذاری این مطلب

محصولات ارگونومی ، پیشرفت علم و صنعت با هدف آسایش بشر هر روز در حال سرعت گرفتن است.

این سرعت گاهی به اندازه ای است که شاید گوشه ای از خواص انسانی در آن ناپیدا و نادیده گرفته شود.

از جمله تولید قطعات الکترونیکی و یا کامپیوتری مانند موس و کیبورد و غیره…

در این بین محصولات ارگونومی آرامش بیشتر در کنار صنعت را نوید می دهند.

محصولات ارگونومی چه تفاوتی با محصولات عادی دارند

هم اکنون بسیاری از کارهای انسانی به وسیله کامپیوتر ها انجام می شود.

این به معنی استفاده رو افزون عده ای از سیستم های کامپیوتری است.

به این دلیل که استفاده در ساعات طولانی موجب متضرر شدن فرد به لحاظ سلامتی می شود:

محصولات ارگونومی به کمک انسانها آمدند.

محصولات ارگونومی به شکلی طراحی و تولید شده اند تا:

هماهنگی با سیستم استخوان بندی و ماهیچه ای انسان در آنها به عنوان یک معیار در نظر گرفته شود.

به بیان ساده تر محصولات ارگونومی به صورتی ساخته شده اند که:

اعصاب، ماهیچه ها و استخوان بندی انسان را در حالت استراحت و یا rest قرار دهد.

در زمان کار با محصولات ارگونومی کمترین فشار را بر روی وضعیت قرارگیری داشته و باعث دردهای عضلانی و استخوانی نشود.

ویژگی موس ارگونومی

زمانی که شما یک موس معمولی را در دستتان می گیرید، دست باید در یک زاویه چرخشی به موازات افق قرار گیرد.

همچنین از ناحیه مچ باید در حالت زاویه دار قرار بگیرد.

در تصویر زیر می توانید این حالت را ببینید.

شکل دست گرفتن موس معمولی

قرار گرفتن دست در این حالت باعث می شود تا ناحیه ای در دست با نام تونل کارپال در حالت انحنا و فشار تخریب شود.

به مرور زمان این فرد دچار مشکل گز گز دست و بی حسی و یا درد در ناحیه انگشتان و مچ شود.

در چنین شرایطی طراحی موس ارگونومی به شکلی انجام گرفته است که در حالت گرفتن آن، مچ دست به صورت rest و آرامش قرار می گیرد.

به آن فشاری وارد نمی شود.

این نکته نه تنها به لحاظ سلامتی بر روی فرد تاثیر گذار است، بلکه با توجه به هزینه های گزاف درمانی استفاده از این محصولات ارگونومی می تواند منبع خوبی در ذخیره پول و اقتصاد خانواده باشد.

در مقایسه با تصویر فوق می توانید نحوه قرار گیری دست به شکل استراحت را در تصویر زیر مشاهده کنید :

نحوه گرفتن موس ارگونومی

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا