کارگاه "رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری" - فیت ارگو

برگزاری کارگاه ارگونومی اداری در کارخانه اکسید منیزیم

اصول ارگونومی

به اشتراک گذاری این مطلب

کارگاه “رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری”

این کارگاه با هدف ارتقاء آگاهی کارکنان کارخانه اکسیدمنیزیم سربیشه در خصوص ارگونومی کار با کامپیوتر و پیشگیری از آسیب های اسکلتی عضلانی در مورخ ۱۸/۴/۹۸ توسط شرکت خدمات تخصصی ارگونومی فیت ارگو برگزار شد.

کارگاه "رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری"
کارگاه “رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری”
کارگاه "رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری"
کارگاه “رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری”

حتما بخوانید :

مقاله: ارگونومی دست خط برای کودکان

 ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت چهارم)

مقاله: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت سوم)

ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت اول)

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا