ارگونومی کار با کامپیوتر و بررسی رابطه ارگونومی اداری با کیفیت زندگی

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی

ارگونومی کار با کامپیوتر

به اشتراک گذاری این مطلب

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی

یک مطالعه که در حوزه ارگونومی کار با کامپیوتر انجام شد نشان داد که حدود ۸۳ درصد کارکنان در یک سازمانی دچار اختلالات اسکلتی  عضلانی در نواحی گردن و کمر بودند و مقایسه مطالعات نشان میدهد که بیشترین شیوع اختلالات اسکلتی  عضلانی بین کاربران کامپیوتر، در ناحیه گردن، شانه، کمر و پشت است. برخی از محققان دریافتند که اختلالات اسکلتی عضلانی در ۱۲ ماه گذشته در نواحی کمر و شانه به کیفیت زندگی شغلی مربوط است. جنسیت نیز یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارگران قراردادی اتحادیه اروپا و کارکنان کارخانه های کربنات سدیم شناخته شده است. صاحبنظران بر این باورند که  کیفیت زندگی کاری اثر مهمی بر واکنش کارکنان در زمینه هایی چون هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت کاری، تلاش و عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت و تغییر سازمانی دارد. شرایط جسمی و روانی کارکنان در ابتلای آنها به دردهای مزمن اسکلتی  عضلانی تأثیر دارد و بهبود  این شرایط، کیفیت زندگی آنان را تغییر میدهد که این امر نشان دهنده اهمیت موضوع ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر می باشد.
ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی کار با کامپیوتر
در مطالعات متعدد رابطه معناداری بین کیفیت زندگی کاری و کنترل و استرس شغلی با تعداد، شدت و فراوانی بیماریهای جسمی توسط محققان گزارش شده است. در این مطالعات شیوع اختلالات اسکلتی  عضلانی در نواحی نشیمن، گردن و زانوی کارمندان نشان داد که صندلی و موس کامپیوتر بیشترین نقش را در بروز این اختلالات اسکلتی عضلانی داشته اند. همچنین در کارکنان بخش اداری، وجود ارتباطی معنی دار بین درد پشت با میزان استفاده از پشتی صندلی، درد ران و باسن با فضای خالی زیر میز، ارتفاع قرارگیری مانیتور با درد گردن و حالت قرارگیری دست در حالت تایپ با درد شانه گزارش شد.
شرکت تخصصی خدمات و محصولات ارگونومی فیت ارگو با داشتن کادری متخصص ، با ارائه خدمات و محصولات ارگونومی مشاور سازمان ها در زمینه ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر می باشد. برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر، مشاوره های حضوری و تلفنی ارگونومی، ارائه محصولات ارگونومیک از قبیل پشتی های طبی ماساژوردار ارگونومیک، موس و موس پد ارگونومیک و زیر آرنجی ارگونومیک از جمله خدمات گروه فیت ارگو می باشد.
تماس مستقیم با ارگونومیست مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ۰۹۳۹۲۸۷۱۱۸۳

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا