اصول ارگونومی کار با کامپیوتر تاثیر به سزایی بر میزان شیوه آسیب های اسکلتی عضلانی دارد

ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت چهارم)

ارگونومی اداری

به اشتراک گذاری این مطلب

اصول ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت چهارم)

در این مقاله سعی داریم به این موضوع بپردازیم که اصول ارگونومی کار با کامپیوتر چقدر بر اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران رایانه تاثیر دارد. اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط کار عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب های انسانی و علت اصلی ناتوانی ها از منظر ارگونومی کار با کامپیوتر می باشد. مطالعات نشان می دهد که علت بیش از نیمی از غیبت ها در محیط کار اختلالات اسکلتی عضلانی است.

در مطالعه ای که بر روی ۲۸۳ نفر کاربر رایانه زن که دارای اختلالات اسکلتی عضلانی بودند انجام شد، شیوع میزان آسیب های اسکلتی عضلانی به ترتیب در زانوی راست(۹۱/۲۷درصد)، گردن(۲۰/۲۷درصد)، کمر و شانه راست(۱۴/۲۶درصد)، زانوی چپ(۷۹/۲۵درصد) و پشت(۶۷/۲۷ درصد) مشاهده شد.

ارگونومی کار با رایانه
آسیب های اسکلتی عضلانی

نتیجه گیری پژوهش

در این مطالعه ۳ ماه آموزش نظری ارگونومی و انجام تمرینات کششی و تکنیک آرام سازی و اصلاح ایستگاه کاری و استفاده از تکیه گاه بازو و تکیه گاه پا و بالشتک، اثر قابل ملاحظه ای در کاهش آسیب های اسکلتی عضلانی نواحی مختلف بدن دارد. احتمال دارد وقوع زیاد احتلالات اسکلتی عضلانی دراین ناحیه کاربران به دلیل ماهیت شغلی آن ها و همچنین وضعیت قرارگیری غلط هنگام انجام کار و ناشی از نشستن طولانی مدت، ایستگاه کاری نامطلوب و درنتیجه پوسچرهای نامناسب باشد.

همچنین در مطالعه ی دیگری در خصوص ارگونومی کار با کامپیوتر مشخص شد که استفاده نامناسب از موس،کار نشسته طولانی مدت و پوسچرهای نامناسب،  ارتفاع نامناسب دسته صندلی، حرکات تکراری، محل نامناسب استقرار مانیتور و صفحه کلید و عامل های روانی به عنوان عامل های اصلی بروز آسیب های اسکلتی عضلانی هستند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که آموزش ارگونومی و آگاه کردن کاربران رایانه با علم ارگونومی کار با کامپیوتر موثر است. انجام مداخلات ارگونومیک جهت تصحیح پوسچرهای نامناسب بسیار کمک کننده است. استفاده از تکیه گاه بازو و تنظیم ایستگاه کاری، نقش موثری در کاهش آسیب های اسکلتی و عضلانی کاربران رایانه دارد.

ارگونومی کار با رایانه
آسیب های اسکلتی عضلانی

گروه فیت ارگو به صورت تخصصی ایستگاه کار با کامپیوتر شما را آنالیز کرده و آموزش، مشاوره و محصولات کمکی مرتبط با کار شما را به نحوی پیشنهاد می دهد که از بروز آسیب های اسکلتی عضلانی کاسته شده و بهره وری افزایش یابد.

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت سوم)

ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت دوم)

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت اول)

تماس مستقیم با ارگونومیست مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ۰۹۳۹۲۸۷۱۱۸۳

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا