ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت ها و محدودیت های انسان است

ارگونومی چیست

ارگونومیک چیست

به اشتراک گذاری این مطلب

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

ارگونومی چیست؟

ارگونومی چیست؟ ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت ها و محدودیت های انسان است. بدون شک بکارگیری ملاحظات ارگونومیک و آموزش در این زمینه در هر سازمانی نقش به سزایی در مدیریت بهره وری آن سازمان دارد. عدم رعایت این ملاحظات منجر به کاهش انگیزه و بازده نیروی انسانی، افزایش میزان جابجایی و غیبت کارکنان و در نهایت کاهش اثر بخشی، کارآیی و بهره وری سازمان می گردد. مطالعات نشان داده است که رعایت اصول ارگونومی باعث کاهش مشکلات اسکلتی عضلانی و بهبود کارایی و بهره وری کارکنان می گردد. اختلالات اسکلتی عضلانی علت بیش از نیمی از غیبت های محیط کار و یک سوم درخواست غرامت های ناشی از کار محسوب می شود.
ارگونومیک چیست
ارگونومی
اما به راستی ارگونومی چیست؟ ارگونومی دانشی است که در افزایش بهره وری و بالابردن سطح تندرستی کارکنان به یاری انسان می شتابد، رابطه متقابل انسان، محیط کار و ماشین را واکاوی می کند و در پی بهینه کردن تناسب آنها با یکدیگر است. عدم توجه به اصول ارگونومی و رعایت نکردن آنها در محیط کار، هزینه های بسیار زیادی را هم برای کارفرما و هم برای کارکنان به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش کارایی و کیفیت می گردد.
ارگونومی از دو کلمه یونانی ارگو(Ergo) به معنای کار و نوموس(Nomos) به معنای قانون، مشتق شده است. اما در اصطلاح کاربردی، علم ارگونومی مجموعه دانشی است که از تلفیق علوم زیستی، فیزیولوژی انسانی، سیستم ها و روش ها، طراحی مشاغل و محیط کار به وجود آمده است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها و محیط کار را با توجه به درنظر گرفتن توانایی های جسمانی، فکری و محدودیت ها و علایق انسان ها طراحی کند.

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت چهارم)

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت سوم)

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت دوم)

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت اول)

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا