ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت ها و محدودیت های انسان است

ارگونومی چیست

ارگونومیک چیست

به اشتراک گذاری این مطلب

ارگونومی چیست؟

ارگونومی چیست؟ ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت ها و محدودیت های انسان است. بدون شک بکارگیری ملاحظات ارگونومیک و آموزش در این زمینه در هر سازمانی نقش به سزایی در مدیریت بهره وری آن سازمان دارد. عدم رعایت این ملاحظات منجر به کاهش انگیزه و بازده نیروی انسانی، افزایش میزان جابجایی و غیبت کارکنان و در نهایت کاهش اثر بخشی، کارآیی و بهره وری سازمان می گردد. مطالعات نشان داده است که رعایت اصول ارگونومی باعث کاهش مشکلات اسکلتی عضلانی و بهبود کارایی و بهره وری کارکنان می گردد. اختلالات اسکلتی عضلانی علت بیش از نیمی از غیبت های محیط کار و یک سوم درخواست غرامت های ناشی از کار محسوب می شود.
ارگونومیک چیست
ارگونومی
اما به راستی ارگونومی چیست؟ ارگونومی دانشی است که در افزایش بهره وری و بالابردن سطح تندرستی کارکنان به یاری انسان می شتابد، رابطه متقابل انسان، محیط کار و ماشین را واکاوی می کند و در پی بهینه کردن تناسب آنها با یکدیگر است. عدم توجه به اصول ارگونومی و رعایت نکردن آنها در محیط کار، هزینه های بسیار زیادی را هم برای کارفرما و هم برای کارکنان به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش کارایی و کیفیت می گردد.
ارگونومی از دو کلمه یونانی ارگو(Ergo) به معنای کار و نوموس(Nomos) به معنای قانون، مشتق شده است. اما در اصطلاح کاربردی، علم ارگونومی مجموعه دانشی است که از تلفیق علوم زیستی، فیزیولوژی انسانی، سیستم ها و روش ها، طراحی مشاغل و محیط کار به وجود آمده است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها و محیط کار را با توجه به درنظر گرفتن توانایی های جسمانی، فکری و محدودیت ها و علایق انسان ها طراحی کند.

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت چهارم)

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت سوم)

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت دوم)

حتما بخوانید: ارگونومی کار با کامپیوتر(قسمت اول)

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا