ارگونومی برای کودکان - فیت ارگو

ارگونومی برای کودکان

کودکان و رایانه

به اشتراک گذاری این مطلب

ارگونومی برای کودکان

ورود کامپیوترها به داخل خانه ها امری نسبتاً نوظهور است و این موضوع همیت ارگونومی برای کودکان را مشخص می کند . هنگامی که خانواده مشترکاً از یک کامپیوتر استفاده می کنند این سوال مطرح می شود که کامپیوتر کجا باید قرار گیرد (در اتاق نشیمن، اتاق خواب، یا در هال). معمولا خانواده ها کامپیوتر را در هر جا که فضای کافی موجود باشد جای می دهند. این امر می تواند به ارگونومی برای کودکان مرتبط باشد.

ارگونومی برای کودکان
ارگونومی برای کودکان

اما مشکل اینجاست که تنها یک کامپیوتر وجود دارد و باید در یک اتاق مشترک قرار داده شود.

در خانه هایی که چندین کامپیوتر وجود دارد معمولا کامپیوترها در فضاهای جداگانه ای که تحت کنترل هر یک از افراد خانواده باشد نگهداری می شوند. تقریباً بسیاری یک کامپیوتر مجزا در اتاق خود دارند  با این حال این مسئله تعاملات اجتماعی کودک را تقویت نخواهد کرد و همچنین نظارت والدین بر کودک سخت تر خواهد شد. این موضوع به ارگونومی شناختی مربوط می شود. اگرچه وجود کامپیوتر، تلویزیون و یا دیگر دستگاه های الکترونیکی در اتاق خواب کودکان امری معمول است، اما به هیچ وجه توصیه نمی شود. کودکانی که تلویزیون و رسانه های مشابهی در اتاق خواب خود دارند، معمولا اضافه وزن دارند و زمان بیشتری را صرف تماشای تلویزیون می کنند. با بیان این مطلب می توانیم به تنوع موضاعات پیرامون ارگونومی برای کودکان پی ببریم.

ارگونومی کار با رایانه
ارگونومی برای کودکان

بعضی از کودکان  به لحاظ فنی بیش از والدین خود اطلاع دارند. روند آموزش به والدین می تواند حس اعتماد به نفس را در کودکان تقویت کند و پویایی خانواده را تغییر دهد. در صورتی که کامپیوتر در فضای مشترک قرار داده شده باشد و نه در اتاق خواب کودک باشد، وقوع این گونه تعاملات بیشتر خواهد بود.

در میان کودکان ۶ سال به پایین، ۷۷٪ آنها هر روز تلویزیون تماشا می کنند و ۴۳٪ آنها در اتاق خواب خود تلویزیون دارند. آن دسته از کودکان که در خانواده هایی بزرگ  می شوند که استفاده آنها از تلویزیون بسیار زیاد است تمایل کمتری به مطالعه دارند.

برگرفته از کتاب “ارگونومی برای کودکان” ترجمه مصطفی وقاری مقدم و همکاران، جلد سوم

برای خرید جلد اول ارگونومی برای کودکان اینجا کلیک کنید
برای خرید جلد دوم ارگونومی برای کودکان اینجا کلیک کنید
 

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا