رعایت اصول ارگونومی اداری تاثیر به سزایی در سطح کیفیت زندگی دارد به نحوی که می تواند روی میزان استرس نیز تاثیر گذار باشد

ارگونومی اداری و کیفیت زندگی

ارگونومی اداری

به اشتراک گذاری این مطلب

ارگونومی اداری و کیفیت زندگی

به دلیل رقابت روزافزون سازمانها، توجه به ارگونومی اداری و کیفیت زندگی کاری در کارکنان اهمیت روزافزونی یافته است. امروزه، پژوهشگران به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش غیبت و ترک خدمت و درنهایت افزایش کیفیت زندگی شغلی شود آنها  ، توجه میکنند و میپردازند. وضعیت نامناسب بدن و ضعیف بودن طراحی ایستگاههای کاری از نظر ارگونومیکی، ازجمله عوامل کاهنده کیفیت زندگی شغلی کارکنان محسوب می شوند. ازاینرو، طراحی ارگونومیکی ایستگاههای کاری و توجه به ارگونومی اداری در محیطهای اداری اهمیت بسزایی دارد. شرایط محیط کار، به ویژه کیفیت انجام دادن کار، حالتها و حرکتهایی که کارمند مجبور است برای انجام آن به بدن خود بدهد، ممکن است به علت تکرار یا تجاوز از حد طبیعی، باعث ایجاد مشکلات اسکلتی عضلانی برای فرد شود.
ارگونومی اداری
ارگونومی اداری
پوسچر فرد هنگام کار به شدت تحت تأثیر طراحی ایستگاه کار است و براساس آن تعیین میشود؛ به طوریکه با مطالعه پوسچر کارگر/ کارمند هنگام کار، میتوان ایستگاه کار او را نیز ارزیابی کرد. در تمام سازمانها، برای جذب و حفظ کارکنان و فراهم آوردن رضایت آنان، ارتقاء کیفیت زندگی کاری، مهم است. دراکر اعتقاد دارد که نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد مختلفی دارد و در کنار ابعاد ملموس، ویژگیهای عاطفی و احساسی ناملموسی نیز وجود دارد که در هر سازمان یا جامعه به نحوی نمایان میشود. عواملی که در حفظ کارکنان تأثیر میگذارند، بیشتر مرتبط با تندرستی، اقدامات ایمنی و  بهداشتی، تربیت بدنی، بیمه و خدمات درمانی است.در این میان از همه مهم تر اهمیت دادن به ارگونومی اداری و یا ارگونومی کار با کامپیوتر است که خیلی نمود دارد.
حتما بخوانید : ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی
تهیه ابزار کار استاندارد و ارگونومیک از قبیل میز وصندلی های استاندارد و وسایل کمک ارگونومی از قبیل تهیه انواع پشتی های طبی، موس یا موس پد ارگونومیک، نگهدارنده مانیتور، زیر آرنجی، زیر پایی و کیبورد ارگونومیک از جمله این موارد هستند. شرکت تخصصی خدمات و محصولات ارگونومی فیت ارگو با داشتن کادری متخصص ، با ارائه خدمات و محصولات ارگونومی مشاور سازمان ها در زمینه ارگونومی اداری می باشد. برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر، مشاوره های حضوری و تلفنی ارگونومی، ارائه محصولات ارگونومیک از قبیل پشتی های طبی ماساژوردار ارگونومیک، موس و موس پد ارگونومیک و زیر آرنجی ارگونومیک از جمله خدمات گروه فیت ارگو می باشد.
تماس مستقیم با ارگونومیست مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ۰۹۳۹۲۸۷۱۱۸۳

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا