مجموعه آموزش های اصول ارگونومی گروه فیت ارگو، ویدئوی سوم، کمر درد - فیت ارگو

مجموعه آموزش های اصول ارگونومی گروه فیت ارگو، ویدئوی سوم، کمر درد

مجموعه ویدئو های فیت ارگو قسمت سوم

به اشتراک گذاری این مطلب

آموزش اصول ارگونومی در محیط های اداری باتوجه به بروز آسیب های اسکلتی عضلانی در این محیط ها بسیار ضروری می باشد. بیشترین آسیب های اسکلتی عضلانی در محیط اداری مربوط به کمر، گردن، شانه و پشت می باشد. گروه فیت ارگو با برگزاری آموزش های اصول ارگونومی و نیز ارائه محصولات ارگونومی مرتبط با کار افراد توانایی پیشگیری از آسیب های اسکلتی عضلانی و افزایش راحتی و راندمان کاری را دارد.
مجموعه آموزش های اصول ارگونومی گروه فیت ارگو    (جلسه اول)
مجموعه آموزش های اصول ارگونومی گروه فیت ارگو    (جلسه دوم)

در این قسمت به کمر درد و راه های پیشگیری از کمردرد پرداخته می شود.

 

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا