طراحی ایستگاه های کاری با رویکرد ارگونومی | فیت ارگو

طراحی ایستگاه های کاری با رویکرد ارگونومی

به اشتراک گذاری این مطلب

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

 

اپراتوری را در نظر بگیرید که در کارخانه ای روی صندلی نشسته و پشت نوارنقاله درحال برچسب زدن روی بطری هایی است که به سرعت با نوار نقاله از مقابل وی عبور می کنند. به نظر شما چه خطرهای بهداشتی و ارگونومیکی ممکن است این اپراتور را تهدید کند؟صندلی نامناسب با ایستگاه کار؟! سرعت زیاد حرکت نوارنقاله؟! ارتفاغ زیاد نوار نقاله؟! یا طرز غلط نشستن اپراتور و وضعیت قرارگیری او نسبت به سطح کار؟!
شرکت خدمات تخصصی فیت ارگو با داشتن تیمی متخصص از دانش آموختگان ارگونومی، بهداشت و مکانیک با بررسی و آنالیز ایستگاه کاری نسبت به آموزش، مشاوره و طراحی ارگونومیک ایستگاه کار اقدام کرده و تا برطرف شدن کامل مشکلات فردی و سازمانی در کنار شما خواهد بود

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا