جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی - نمایندگی فروش محصولات ارگونومی| فیت ارگو

جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی

تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی

به اشتراک گذاری این مطلب

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی در آذر ماه۹۸

 

حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی
تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی
تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی
تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی
محصولات ارگونومیک فیت ارگو
محصولات ارگونومیک فیت ارگو

 

جشنواره جهادگران علم وفناوری استان خراسان جنوبی  با حضور فرمانده قرارگاه علم و فناوری سپاه پاسداران در سالن همایش های پارک علم وفناوری بیرجند برگزار و از مخترعین و پژوهشگران جهادگر نمونه استان تجلیل شد.

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا