جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی - نمایندگی فروش محصولات ارگونومی| فیت ارگو

جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی

تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی

به اشتراک گذاری این مطلب

حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی در آذر ماه۹۸

 

حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
حضور فیت ارگو در جشنواره جهادگران علم و فنآوری خراسان جنوبی
تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی
تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی
تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی
تجلیل از مهندس وقاری مقدم به عنوان جهادگرنمونه علم و فنآوری خراسان جنوبی
محصولات ارگونومیک فیت ارگو
محصولات ارگونومیک فیت ارگو

 

جشنواره جهادگران علم وفناوری استان خراسان جنوبی  با حضور فرمانده قرارگاه علم و فناوری سپاه پاسداران در سالن همایش های پارک علم وفناوری بیرجند برگزار و از مخترعین و پژوهشگران جهادگر نمونه استان تجلیل شد.

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا