www.fitergo.ir
[us_page_title description=”1″ align=”center”]
  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سوالات متداول

ارگونومی علمی است که به تطابق محیط کار با انسان می پردازد به نحوی که محیط کار را متناسب با محدودیت های فیزیکی و روانی انسان طراحی کند

فهرست