تعریف ارگونومی از زبان مصطفی وقاری مقدم کارشناس ارشد ارگونومی | فیت ارگو

تعریف ارگونومی از زبان مصطفی وقاری مقدم کارشناس ارشد ارگونومی

ارگونومی چیست

به اشتراک گذاری این مطلب

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

شرکت فیت ارگو ارائه دهنده خدمات و محصولات ارگونومی

ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی به تطابق میان انسان و محیط کار می پردازد به نحوی که محیط کار بیشترین تطابق را با ابعاد بدنی انسان داشته باشد. این امر با استفاده از طراحی ارگونومیک ایستگاه های کاری و نیز استفاده از محصولات ارگونومی امکان پذیر می باشد. البته آموزش های ارگونومی و تغییر نگرش کارکنان نیز در این زمینه تاثیر چشم گیری دارد.

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا