ارگونومی و تصور شما از آن | فیت ارگو

ارگونومی و تصور شما از آن

تصور شما از ارگونومی چیست

به اشتراک گذاری این مطلب

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp

ارگونومی و تصور شما از آن

از تعریف ارگونومی که عبور کنیم، این تفکر ماست که می تواند به سمت درست و یا به سمت نادرست در این تعاریف برود.

علمی به نام ارگونومی

چیزی که همیشه من به آن فکر می کنم و بسیاری نیز به این تفکر پایبندند، در حقیقت رفتار برخی سازمانها و ارگانها چنین تصوری را ایجاد کرده که آنچه می بینیم و آنچه می گویند تنها در غالب یک تبلیغ می گنجد.

در این هجوم مارکتینگ ، پر بیراهه نیست که یک تبلیغ ممکن است ورای واقعیت باشد، ولی لحظه ای تامل کنید، این یک تبلیغ نیست، بلکه یک واقعیت برای زیست سالم و سلامت ماست، علمی به نام ارگونومی .

علم ارگونومی
ارگونومی

ارگونومی تفکر سالم شما را حفظ می کند

به این فکر کنید که چگونه به بدنتان کمک کنید، به شکلی خودتان و اعضای بدنتان را مدیریت کنید که توانتان در تمام طول زندگی با شما همراه و یاورتان باشد.

بارها از پدربزرگ ها و مادربزرگها شنیده ام که می گویند جوانی مان به دنبال پول گذشت و سلامتی مان را خرج به دست آوردن پول کردیم و حالا زمان بازنشستگی همان پول را خرج به دست آوردن سلامتی مان می کنیم.

آنها به این باورند که این یک قانون طبیعت است ولی واقعیت چیز دیگری است، طبیعت هرگز به انسان خیانت نمی کند، زمانی که شما هم به این طبیعت احترام بگذارید. بدن شما هم جزئی از این طبیعت است و ارگونومی راهی برای احترام گذاشتن به این طبیعت.

هدف علم ارگونومی
ارگونومی

درست نشستن ، درست راه رفتن ، درست بلند شدن ، درست کارکردن در علم ارگونومی ، همان راهی است که تصور این فرسودگی قانون طبیعت است را می شکند، می توانید بازنشستگی تان را صرف کارهای لذت بخشی کنید که آرزویش را داشتید.

بنابراین کافی است تا در مسیر این کار کردن و درآمد به حقوق بدنتان هم احترام بگذارید.

همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که در زمان بازنشستگی به دنبال زیباتر کردن دنیایشان هستند، بنابراین به این مطلبی که یک تبلیغ نیست فکر کنید.

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا