ارگونومی و تصور عموم - فیت ارگو

ارگونومی و تصور عموم

تصور شما از ارگونومی چیست

به اشتراک گذاری این مطلب

ارگونومی و تصور عموم. از تعریف ارگونومی که عبور کنیم، این تفکر ماست که می تواند به سمت درست و یا به سمت نادرست در این تعاریف برود.

علمی به نام ارگونومی و تصور عموم از آن

چیزی که همیشه من به آن فکر می کنم و بسیاری نیز به این تفکر پایبندند، در حقیقت رفتار برخی سازمانها و ارگانها چنین تصوری را ایجاد کرده که آنچه می بینیم و آنچه می گویند تنها در غالب یک تبلیغ می گنجد.

در این هجوم مارکتینگ، پر بیراهه نیست که یک تبلیغ ممکن است ورای واقعیت باشد. ولی لحظه ای تامل کنید، این یک تبلیغ نیست. بلکه یک واقعیت برای زیست سالم و سلامت ماست. علمی به نام ارگونومی.

"<yoastmark

ارگونومی تفکر سالم شما را حفظ می کند

به این فکر کنید که چگونه به بدنتان کمک کنید. به شکلی اعضای بدنتان را مدیریت کنید که  در تمام طول زندگی سالم باشید.

بارها از پدربزرگ ها و مادربزرگها شنیده ام که می گویند جوانی مان به دنبال پول گذشت. و سلامتی مان را خرج به دست آوردن پول کردیم. و حالا زمان بازنشستگی همان پول را خرج به دست آوردن سلامتی مان می کنیم. آنچه در ارگونومی و تصور عموم از آن مهم است، درست زیستن است.

آنها به این باورند که این یک قانون طبیعت است. ولی واقعیت چیز دیگری است. طبیعت هرگز به انسان خیانت نمی کند، زمانی که شما هم به این طبیعت احترام بگذارید. بدن شما هم جزئی از این طبیعت است و ارگونومی راهی برای احترام گذاشتن به این طبیعت.

ارگونومی تفکر سالم شما را حفظ می کند
ارگونومی تفکر سالم شما را حفظ می کند

درست نشستن ، درست راه رفتن ، درست بلند شدن ، درست کارکردن در علم ارگونومی ، همان راهی است که تصور این فرسودگی قانون طبیعت است را می شکند. می توانید بازنشستگی تان را صرف کارهای لذت بخشی کنید که آرزویش را داشتید.

بنابراین کافی است تا در مسیر این کار کردن و درآمد به حقوق بدنتان هم احترام بگذارید.

همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که در زمان بازنشستگی به دنبال زیباتر کردن دنیایشان هستند. بنابراین به این مطلبی که یک تبلیغ نیست فکر کنید. هدف ما از ارگونومی و تصور عموم این بود که تصوری درست به شما بدهیم.

برای اینکه مطالب این مقاله بیشتر مفید واقع شود، مطالب زیر را نیز بررسی کنید.

طراحی ارگونومی در پیشرفت کاری یک مقاله کاملا کاربردی.

موس ارگونومی و مزایای استفاده از آن را اینجا بیاموزید.

آموزش تخصصی اصول ارگونومی می تواند به پیشگیری از آسیب های اسکلتی عضلانی کمک کند.

موس پد شیب دار ارگونومیک، یک محصول کاملا ارگونومیک مفید برای درد مچ.

 

 

 

 

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا