برگزاری کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی - آموزش های اصول ارگونومی فیت ارگو

برگزاری کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی

کارگاه۲

به اشتراک گذاری این مطلب

برگزاری کارگاه رعایت اصول ارگونومی. کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری توسط شرکت فیت ارگو برای کارمندان اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی برگزار شد. این دوره توسط آقای مهندس وقاری مقدم کارشناس ارشد ارگونومی تدریس شد.

کارگاه رعایت اصول ارگونومی
کارگاه رعایت اصول ارگونومی
کارگاه رعایت اصول ارگونومی
کارگاه رعایت اصول ارگونومی
کارگاه رعایت اصول ارگونومی
کارگاه رعایت اصول ارگونومی

برگزاری کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی

با توجه به عوامل ارگونومیکی مؤثر در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی مطالعه در زمینۀ روشهای مداخلهای که بتواند با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در ایجاد این نوع ناراحتیها میزان احتمال خطر را کاهش دهد بسیار مفید خواهد بود. به همین دلیل امروزه در بسیاری از کشورها پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی به صورت یک اولویت ملی درآمده است .

فناوریهای جدید در صدد کاهش صدمات اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار اداری بوده اند. اما با افزایش حرکات تکراری، وضعیتهای استاتیک ضمن انجام کار و بیتوجهی به ارگونومی باعث افزایش آن نیز شده است.

امروزه رایانه جزء جدایی ناپذیر محیطهای کاری به ویژه محیط کار اداری است. مطالعه ای در ایاالت متحده آمریکا نشان داد بیش از ۷۷ میلیون نفر از کارکنان بخش اداری این کشور در سال ۲۰۰۳ برای انجام وظایف خود، ملزم به استفاده از رایانه بودند. در همین خصوص-Bergq vist و همکاران نیز در مطالعۀ خود فاکتورهای ارگونومیک نظیر وضعیت بدنی استاتیک، وضعیت نامناسب دست، وضعیت نامناسب تکیه گاه دست، حرکات تکراری، محل نامناسب استقرار نمایشگر و صفحه کلید را در شیوع آسیبهای اسکلتی ـ عضالنی مؤثر دانسته اند.

مطالعات حوزه آموزش ارگونومی

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که برگزاری کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی میتواند منجر به تغییر نگرش افراد شود. گروه فیت ارگو از سال ۱۳۹۵ اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی رعایت اصول ارگونومی کرده است. این کارگاه ها با هدف اصلاح پاسچر در وظایف اداری برگزار میشود. یکی از مزایای این کارگاه ها انجام تمرینات عملی توسط خود کارمندان است. اگر خود کاربان در کارگاه به روند مداخله کمک کنند، آموزش بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

کارگاه رعایت اصول ارگونومی
کارگاه رعایت اصول ارگونومی
اصول ارگونومی در محیط های اداری
اصول ارگونومی در محیط های اداری
اصول ارگونومی در محیط های اداری
اصول ارگونومی در محیط های اداری
اصول ارگونومی در محیط های اداری
اصول ارگونومی در محیط های اداری
کارگاه ارگونومی
کارگاه ارگونومی

برای اینکه مطالب مقاله”برگزاری کارگاه آموزشی اصول ارگونومی” بیشتر مفید باشد این مطالب را نیز مرور کنید.

برگزاری کارگاه ارگونومی اداری در استانداری خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۸ برگزار شده است.

برای دیدن تصاویر و جزئیات برگزاری کارگاه اصول ارگونومی اداری در شرکت گاز خراسان جنوبی اینجا کلیکی کنید.

برای دیدن تصاویر و جزئیات برگزاری کارگاه اصول ارگونومی اداری در پالایشگاه گاز پارس جنوبی-عسلویه اینجا کلیک کنید.

برای دیدن تصاویر و جزئیات برگزاری کارگاه “رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری” در پتروشیمی اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری اینجا کلیک کنید.

برای دیدن محصولات ارگونومیک که در کنار آموزش بسیار مفید هستند این صفحه را ببینید.

 

 

 

 

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا