برگزاری کارگاه ارگونومی اداری در سازمان همیاری شهرداری ها - فیت ارگو

برگزاری کارگاه ارگونومی اداری در سازمان همیاری شهرداری ها

اصول ارگونومی کار با کامپیوتر

به اشتراک گذاری این مطلب

برگزاری کارگاه ارگونومی اداری در سازمان همیاری شهرداری ها

کارگاه دو روزه رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری برای کارکنان سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۸ برگزار گردید.
هدف از برگزاری این کارگاه آموزش اصول ارگونومی کار با کامپیوتر برای کاربران رایانه و کارکنان اداری بود که به صورت تئوری و عملی برگزار شد.
مدرس کارگاه: مهندس مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

اصول ارگونومی کار با رایانه
ارگونومی کاربا کامپیوتر

ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی اداری

ارگونومی اداری
اصول ارگونومی

کارگاه ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی

تماس مستقیم با ارگونومیست مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ۰۹۳۹۲۸۷۱۱۸۳

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا