برگزاری کارگاه ارگونومی اداری در سازمان همیاری شهرداری ها - فیت ارگو

برگزاری کارگاه ارگونومی اداری در سازمان همیاری شهرداری ها

اصول ارگونومی کار با کامپیوتر

به اشتراک گذاری این مطلب

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

برگزاری کارگاه ارگونومی اداری در سازمان همیاری شهرداری ها

کارگاه دو روزه رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری برای کارکنان سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۸ برگزار گردید.
هدف از برگزاری این کارگاه آموزش اصول ارگونومی کار با کامپیوتر برای کاربران رایانه و کارکنان اداری بود که به صورت تئوری و عملی برگزار شد.
مدرس کارگاه: مهندس مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

اصول ارگونومی کار با رایانه
ارگونومی کاربا کامپیوتر

ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی اداری

ارگونومی اداری
اصول ارگونومی

کارگاه ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی

تماس مستقیم با ارگونومیست مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ۰۹۳۹۲۸۷۱۱۸۳

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا