بازطراحی ارگونومی خط تولید - بازطراحی ارگونومی - ارگونومی در طراحی - فیت ارگو

بازطراحی ارگونومی خط تولید

logo1

به اشتراک گذاری این مطلب

بازطراحی ارگونومی یعنی اینکه یک ایستگاه کاری یا یک فرآیند رو دوباره طراحی کنیم. طراحی که براساس مشخصه های ارگونومی انجام شود.

تعریف بازطراحی

بازطراحی در حقیقت طراحی مجدد یک فرآیند است. تمرکز باز طراحی فرآیند کسب‌وکار بر روی ایجاد تغییرات گسترده بر فرآیند موجود، یا ایجاد یک فرایند جدید است. که می تواند به ندرت انجام شود، یا به تکرار انجام شود. بعد از آن باید با بهبود مستمر یا گام به گام بهبود فرایند کسب‌وکار پیگیری شود. باز طراحی فرآیند‌های کسب‌وکار تمرکز بر فرآیند‌هایی با مقیاس کوچک‌تر دارند و به‌دنبال بهبودهای جزئی‌تر هستند. باز طراحی بر روی فرایند‌های موجود برای تغییرات گسترده فعالیت می‌کند.

در بهترین حالت، بازطراحی فرآیند کسب‌وکار، زمان و هزینه مورد نیاز جهت اجرای فرآیند را کاهش می‌دهد. کیفیت خدمات ارائه شده‌ را بهبود بخشیده و توانایی فرآیند کسب‌وکار در مقابله با تغییر را افزایش می‌دهد. بازطراحی ارگونومی دقیقا همین مفهوم را دارد. یعنی اینکه یک طراحی مجدد را انجام دهیم که هم مشکلات ارگونومی کاهش یابد و هم هزینه ها. برای اطلاعات بیشتر مقاله ارگونومی در طراحی را مطالعه نمائید. سنجش ابعاد آنتروپومتری برای طراحی بسیار حیاتی است.

روند انجام پروژه باز طراحی ارگونومی یکی از خطوط تولید در یک کارخانه

در سال ۱۳۹۶ گروه فیت ارگو اقدام به پروژه بازطراحی ارگونومی در یک ایستگاه کاری کرد. ایستگاه کاری جت پرینتر در یک کارخانه تولید کننده مواد شوینده. این پروژه باطراحی حدود ۹ ماه طول کشید. مراحل انجام کار به شرح زیر بود:

  • بررسی فرآیندهای انجام کار با استفاده از HTA
  • گردآوری همه اطلاعات مرتبط با کار از طریق پرسشنامه و مصاحبه
  • ارزیابی ارگونومیک ایستگاه کاری
  • گردآوری اطلاعات اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک
  • تعریف پروژه و بررسی همه جوانب با همکاری مسئول بهداشت حرفه ای کارخانه
  • بازطراحی ارگونومی ایستگاه کاری با استفاده از نرم افزارهای مربوطه
  • پیاده سازی و ساخت ایستگاه کاری جدید.
  • ارزیابی ارگونومیک مرتبه دوم جهت اطمینان از کارآمدی پروژه
بازطراحی ارگونومی
بازطراحی ارگونومی

 

تغییرات انجام گرفته در این پروژه بازطراحی ارگونومی

در این پروژه بازطراحی تغییرات زیر انجام گرفت:

  • طراحی یک صندلی ارگونومیک مطابق با ایستگاه کاری برای اپراتور
  • طراحی یک مانیتور روبروی صورت اپراتور جهت جلوگیری از خمش گردن. درواقع با این مانیتور از خم کردن گردن روی نوار نقاله جلوگیری شد.

درواقع صندلی راحی شده جزو محصولات ارگونومیک محسوب می شود. پس تجهیزات ارگونومی می توانند یک باز طراحی ارگونومی نیز محسوب شوند. برای پیشگیری از خستگی کمر از یک پشتی طبی ماساژور نیز استفاده شد.

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا