اخبار

قسمت دوم پادکست درمورد ستون فقرات

مجموعه آموزش های اصول ارگونومی گروه فیت ارگو، ویدئوی دوم، سلامت ستون فقرات

موزش اصول ارگونومی در محیط های اداری باتوجه به بروز آسیب های اسکلتی عضلانی در این محیط ها بسیار ضروری می باشد. بیشترین آسیب های اسکلتی عضلانی در محیط اداری مربوط به کمر، گردن، شانه و پشت می باشد. گروه فیت ارگو با برگزاری دوره های آموزشی اصول

www.Fitergo.ir

آموزش اصول ارگونومی کار با کامپیوتر در کارخانه اکسید منیزیم (جلسه دوم)

آموزش اصول ارگونومی کار با کامپیوتر در کارخانه اکسید منیزیم (جلسه دوم) در روز دوم کلاس ارگونومی کار با کامپیوتر در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه گروه فیت ارگو اصول ارگونومی کار با کامپیوتر را به صورت تئوری و عملی به کارمندان این کارخانه آموزش دادند ، و در پایان کلاس به هر کدام از کارمندان، …

آموزش اصول ارگونومی کار با کامپیوتر در کارخانه اکسید منیزیم (جلسه دوم) Read More »

www,fitergo.ir

مجموعه آموزش های اصول ارگونومی گروه فیت ارگو(قسمت اول)

مجموعه آموزش های اصول ارگونومی گروه فیت ارگو    (جلسه اول) آموزش اصول ارگونومی در محیط های اداری باتوجه به بروز آسیب های اسکلتی عضلانی در این محیط ها بسیار ضروری می باشد. بیشترین آسیب های اسکلتی عضلانی در محیط اداری مربوط به کمر، گردن، شانه و پشت می باشد. گروه فیت ارگو با برگزاری …

مجموعه آموزش های اصول ارگونومی گروه فیت ارگو(قسمت اول) Read More »

اسکرول به بالا